Poslední dobou jsem přemýšlel, jestli při obchodování opcí místo vertikálních spreadů nebude lepší obchodovat samotné opce a k tomu používat jištění podkladem. Klasickým řešením je určit počet akcií podle delty. Zkusil jsem malý test obchodování s delta hedgováním a bez něj, jak to dopadlo?

Hedgování podle výše delty je už sice překonané, ale udělat si malý test neuškodí. A proč je překonané? Už Euan Sinclair ve své knize Volatility Trading z roku 2009 popisuje lepší způsoby hedgování. A osm let je v kvantitativním obchodování věčnost. I když, jak v čem a jak pro koho.

Mimochodem, knihy od Euana Sinclaira Option Trading: Pricing and Volatility Strategies and Techniques a Volatility Trading jsou pro pochopení opcí jedny z nejlepších.

Nejjednodušším systémem pro provedení testu je například vypisování PUT opcí. Kvůli snížení rizika nikoliv na akcii, ale na indexu, třeba SPY (S&P 500). Na následujícím obrázku je vidět výsledek vypisování jedné PUT opce ATM každý měsíc. Ihned po vypršení opce se vypíše jiná na další měsíc. Zcela podle očekávání, systém je ziskový ve stoupajícím trhu. V klesajícím trhu samozřejmě dosahuje vysokých ztrát.

Jak bych systém mohl vylepšit? Třeba tím, že při poklesu trhu pod roční klouzavý průměr přestanu obchodovat. Tento filtr publikoval jako první nejspíš M. Faber v roce 2007 a funguje často kouzelně. Na následujícím obrázku je stejný systém, který ovšem vypisuje opce jen když je trh nad ročním klouzavým průměrem.

Systém sice dosáhl nižšího zisku, ale maximální ztráta je několikanásobně nižší, než v předchozím případě.

A teď si zkusím oba příklady upravit tak, že pozice se každý den tzv. delta hedguje. Každý den se spočítá delta vypsané opce a podle její výše se nakoupí nebo prodá podkladové aktivum. Protože jde o vypisování put opcí, potřebujeme jištěním zmenšit riziko spojené s propadem akcie. Tím pádem je jako jištění vždy vypsána short pozice (prodají se akcie) a počet akcií se určuje pomocí delty vypsané opce.

Nejdříve opět první příklad, bez filtru ročního klouzavého průměru:

Strategie je i v tomto případě zisková ve stoupajícím trhu, i když o hodně méně. Je to celkem logické. Hedgováním pozice se snižuje riziko, ale také zisk. To je princip hedgování.

Delta hedgování by mělo fungovat tak, že eliminujete riziko z pohybu podkladu a vyděláváte jen na rozdílu mezi implikovanou a realizovanou volatilitou.

Čili pokud je implikovaná volatilita vyšší, než realizovaná volatilita, dochází k zisku. Na grafu je krásně vidět, že to opravdu vychází. Po propadech trhů kolem roku 2008 byla velmi vysoká implikovaná volatilita (byly drahé opce). Všichni se obávali dalších propadů a cena pojištění (opce můžeme chápat jako pojištění) byla vysoká. Prodejci pojištění na tom mohli krásně vydělávat. Přitom ale následná realizovaná volatilita byla o hodně nižší. Prodejci opcí měli žně.

Naproti tomu v období kolem let 2013-2014 už rozdíl mezi implikovanou a realizovanou volatilitou tak velký nebyl. Implikovaná volatilita sice nebyla nějak extrémně nízká opční prémia se dala sbírat, ale americké trhy poměrně rychle stoupaly a delta hedge prodělával zisk, který se vytvořil čistým vypisováním opcí. Srovnáním předchozích obrázků bez delta hedgování s těmito s delta hedgováním jsou krásně vidět období, kdy je obchodování s delta hedgováním ziskové a kdy nikoliv.

A konečně poslední příklad, což je vypisování opce jen nad ročním klouzavým průměrem a k tomu delta hedgování:

Maximální propad je v tomto případě nejnižší ze všech, ale maximální zisk také. Filtr ročního klouzavého průměru sice zabránil velkým propadům, ale také jsme přišli o krásné ziskové období hned po krizi 2008. To je klasická vlastnost všech klouzavých průměrů, že mají zpoždění.

Delta hedge má teoreticky odstranit riziko z pohyby podkladu, prakticky to tak růžové není. To je způsobené tím, že přepočítání hedge se děje jen jednou za den. Ideální by bylo předělávat hedge po každém ticku, ale to bychom prodělali kalhoty na poplatcích. Na funkční strategii s delta hedgováním je třeba nějak odhadovat, kdy je implikovaná volatilita vyšší, než bude realizovaná. To se v tomto případě neděje – prostě se vypisují opce, bez ohledu na jejich aktuální cenu. Proto také strategie není zisková (drawdowny jsou podobné jako zisky). Na výsledcích je vidět, že vypisování delta hedgovaných put opcí funguje jen při stoupání trhů a to není jinak překvapivé. Vypisování put opcí je při stoupajícím trhu vždy dobrá strategie.

Delta hedgování je zajímavý nástroj v rukou opčního obchodníka. Skutečně snižuje riziko, ale samo o sobě samozřejmě nezaručuje zisky. Někdy příště zkusím delga hedgování na vertikálních spreadech, to by také mohlo být zajímavé.

Autor studie: Pavel Bambásek

Článek je inspirován článkem Using a Market Timing Rule to Size an Option Position od Nam Nguyhen Ph.D. a byl dopilován s jeho laskavou pomocí.

Kategorie: Blog